Çevreye Duyarlılık

ÇEVREYE DUYARLILIĞI

Şirketimizin en önemli faaliyet unsurlarından biri olan hurda ve bu bağlamda yer alan geri dönüşüm süreçleri bizi yaşadığımız dünya içerisinde daha da sorumlu kılmaktadır. 

Geri dönüşümün faydaları, hem sosyal hem de ekonomik anlamda dünya genelini etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bu faydalardan ilki çevre sağlığıdır. Geri dönüşüm sayesinde doğaya bırakılan atık madde miktarı büyük oranda azalır ve buna ek olarak israfın da önüne geçilmiş olur. Ancak sağladığı faydalar bunlarla da sınırlı değildir.

Geri dönüşümün ekonomiye katkısı öncelikli olarak israfın önüne geçmesidir. Biz geri dönüşüm işinin bilincinde ve farkında olarak biliyoruz ki; geri dönüşüm;

* Yararlı olabilecek atık maddelerin boşa gitmesini önleyerek toplumun kullanımına sunabiliyor olmasıdır.

* Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar.

* Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur.

* Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer.

* Kullanılamayan atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar.

* Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin problem teşkil etmesini engeller.

* Yeni bir iş kolu yaratarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.

* Geri dönüşüm sayesinde ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.

* Hava, su ve çevre kirliliğini azaltır.

* Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.

Biz de KARATAŞ ailesi olarak, çevremize verdiğimiz değerle onu korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve aldığımız çevre belgeleriyle bu konudaki hassasiyetimizi belgelendiriyoruz. Amacımız ülke ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra, dünyaya ve çevreye saygılı bir işletme olmayı tüm çalışma arkadaşlarımızla benimsiyor olmaktır. Bu bilinçle diyoruz ki;