Sosyal Sorumluluk

Geleceğe inanıyoruz

Karataş şirketler grubu olarak faaliyetlerimizi kısa dönemli bir bakış açısı ile değil, gelecek kuşakları da düşünen bir anlayışla yürütmekteyiz. Sürdürülebilir olmak ilkesine dayalı iş anlayışımızın kaynağı gelecek kuşaklardır.

Başarılı şekilde faaliyetlerini sürdüren lider bir şirket olarak, geleceğin şekillenmesinde aktif rol almanın önemli olduğunu düşünüyor ve buna yönelik çözümlerimizi hayata geçiriyoruz.

Kurumsal sorumluluğumuzu gerçekleştirirken, insanlığa ve dünyamıza faydalı olmayı görev edinerek, Çevre, Eğitim ve Kültür alanlarında içinde bulunduğumuz topluma ve Gemlik’imize katkıda bulunmaktayız. Geleceğimizin iyi eğitimli, değerlerine sahip bireylerle güvende olduğunu bilmek bizleri bu yönlerdeki çalışmalara teşvik ediyor. 

Çevre
Ana faaliyet dallarımızdan biri olan geri dönüşüm noktasında; üretim artıklarını ekonomiye kazandararak çevrenin korunmasına katkıda bulunuyoruz. Çevrenin korunması için uğraş veriyor ve müşterilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza çevre açısından güvenli yaklaşımlar benimsetmek amacıyla durmaksızın çalışıyoruz.

Kültür & Eğitim
Kültür ve eğitim insana ilham verir ve böylece kişi zihnini yeni fırsatlara açık tutar. Teknolojik gelişime ve araştırmaya önem veren bir şirket olarak, eğitimin, kültürü yaymada bir anahtar olduğunu düşünüyoruz ve çeşitli eğitim kurumlarıyla kültürel ve eğitim projelerini destekliyoruz. Bu bağlamda Ayşe Ziver Karataş İlkokulu’nu ve Hacı Ayşe-Ziver Karataş Camiisini toplumumuza ve Gemlik İlçemize kazandırmış bulunuyoruz.